works       monography      news      about

Åke Andrén Stipendium

Prins Eugens Waldemarsudde stockholm, 2022.

Juryns motivering:

Jenny Carlsson Grip är född och uppvuxen på ett jordbrukshemman som i generationer tillhört hennes familj. Där gavs ingen möjlighet att glömma varifrån vi kommer och vart vi går. Hennes måleri är som kraftfulla spadtag i jorden där växande och förmultnande möts i kraftfulla famntag, på samma sätt som ljus möter mörker, årstider avlöser varandra och väder och vind står för rörelsen.

Även om måleriet aldrig gick under praktiserades det under lång tid med både tveksamhet och ironi, som en opålitlig vän i ateljén. I den värld Jenny Carlsson Grip växte upp fanns det ingen plats för denna tvekan och ironi. Penslar mättade med färg möter en obändig natur på lika villkor i hennes starkt uttrycksfulla och storartade måleri.

Årets jury har bestått av Karin Sidén, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde, Olle Granath, tidigare chef för Moderna Museet och Nationalmuseum samt konstnären Filippa Arrias, tidigare lektor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

https://www.youtube.com/watch?v=-4-W-_LKddM&t=3s https://www.akeandrenstiftelsen.se/stipendiater
©️ 2024 Jenny Carlsson. All rights reserved.