works       monography      news      about

Fingrars väsen

Galerie Forsblom, helsingfors 2022, SoloexhibitionFingrars väsen (Omega) 2022, 440x190 cm oil on linen

Fingrars väsen (Enad) 2022, 140x180 cm oil on linen

Fingrars väsen (Kärlen rusar 2) 2022, 96x120 cm oil on linen

Fingrars väsen (Kärlen rusar 1) 2022, 96x120 cm oil on linen

Fingrars väsen (Skogsöga) 2022, 60x72 cm oil on linen

Fingrars väsen (Fränder 1) 2022, 96x120 cm oil on linen
Fingrars väsen (Fränder 2) 2022, 96x120 cm oil on linen
Fingrars väsen (Ax) 2022, 60x72 cm oil on linen
Fingrars väsen (Jordens längtan) 2022, 60x72 cm oil on linen
Fingrars väsen (Niga, Buga) 2022, 72x60 cm oil on linen
Fingrars väsen (Klocka) 2022, 72x60 cm oil on linen
Fingrars väsen (urålder) 2022, 140x180 cm oil on linen
Ur väderdagboken 15, 2022, krita, blyerts och akvarell på papper, 24x32 cm
Ur väderdagboken 17, 2022, krita, blyerts och akvarell på papper, 24x32 cm
Ur väderdagboken 18, 2022, krita, blyerts och akvarell på papper, 24x32 cm
©️ 2024 Jenny Carlsson. All rights reserved.