works       monography      news      about

Himmel lätt och tung som bly (kärna)

Skulptur i pilane 2021.

Himmel lätt och tung som bly, 300x300x320 cm, old farming machines, Skulptur i pilane 2021


©️ 2024 Jenny Carlsson. All rights reserved.