works       monography      news      about

Nära marken

Kulturcentrum Ronneby konsthall, 2020-21. Fotografer, Per-Erik Adamsson och Anders Bergön. 

De spretande färglinjerna i Jenny Carlssons målningar bildar ofta ett slagsglimrande ådror. De anas i det trånga jordiga mörkret. Vi befinner oss näramarken, nära ursprunget. Naturens tecken är inpräntat i målningarna. Som enerfarenhet. De tunga, mättade färgerna bildar ytor som dryper av kyligfuktighet. Men också av en ångande bördig mylla. Detta är målningarnas livsluft och självklara hemvist. Här sker ett ständigt växande, en pågåendetillblivelse.
- Magnus Bons


I Kulturcentrums pelarskog rör sig Jenny Carlssons storskaliga måleri genom gläntor och tornande snår ner i undervegetationen, gyttrigt kokande, krälande uppåt mot piskande himlar och glödande färgsjok. Utställningen som rymmer Carlssons största arbete hittills utspelar sig i den brukade marken och dess utkanter, träsken, hedarna och diken som dränerar och skapar förutsättningar för liv. Ytan brukas med penslar och breda skrapor, tjock oljefärg och jordiga händer. Genom årstidernas cykler växlar så måleriet sin arbetsgång, lägger ner och låter växa, skiftar färg och bygger upp vallar när stormarna viner för att därefter skina upp klart och rent, redo för nästa omtag.
Nära marken (Cykler) 2020, oil on jute, 202 x 594 cm
Ön, Åkern , Bergets mörker. 140x180 cm, oil on linen 2020
Nära marken (September) 2020, 120x96 cm oil on linen
Nära marken (Dike) 2020, 130x160 cm oil on linen
Nära marken ( Maj ) 2020, 120x96 cm oil on linen
Nära marken (Tiara 3) 2020, 140x180 cm oil on linen
Nära marken (Januari) 2020, 120x96 cm oil on linen
Nära Marken (Vingslag) 2020, 210x190 cm oil on linenNära Marken (Hässja) 2020, 210x190 cm oil on linen


Virtual tour of exibition

Interview with Jenny Carlsson
©️ 2024 Jenny Carlsson. All rights reserved.