works       monography      news      about

Som spön

Galerie forsblom stockholm 2017. Fotograf Per-Erik Adamsson

En dubbel rörelse. Om Jenny Carlssons måleri

Jenny Carlssons målningar rör sig i en undervegetation. De beskriver en tät växtlighet där hastiga och hetsiga – men precist placerade – penseldrag bildar grenar, tuvor och snår. Ur ett myller av måleriska händelser använder hon intuition och komposition i byggandet av en upplöst ordning. Balans och rytm möter där motrörelser och korsande riktningar.

Målningarnas spretande färglinjer bildar ett slags glimrande ådror som anas i det jordiga mörkret. Vi befinner oss nära marken, nära ursprunget. Naturens tecken är starkt inpräntat i målningarna. Som en erfarenhet. De tunga mättade färgerna dryper av kylig fuktighet, men också av en ångande bördig mylla.
Målningarna är jordnära, men samtidigt himmelsvida. De uppträder som utsnitt ur en större terräng där de begränsade vyerna också innefattar en oändlighet. Målningar beskriver omväxlande materia och luft, rymd och stoft. Sida vid sida med det dunkla mörkret – där varierade bruna, gula, svarta och gråblå toner lägger sig som ett kamouflagemönster – finns skimrande vackert belysta partier.
Kanske strömmar ljuset ur mörker? Ibland fräter ljusa stråk igenom det mörka, liksom fyllda av en svepande och eterisk substans. Målningarna präglas av en nyfiken tilltro till måleriet som medium. Jenny Carlsson litar på dess möjligheter att också rymma känslomässiga skikt. Hennes målningar är lika mycket beskrivningar av ett tillstånd som en plats.
-Magnus Bons

Dagg 2017, 72x60 cm oil on linen
Hö 2017, 72x60 cm oil on linen
Nattviol 2017, 220x185 cm oil on linen.Sjön 2017 72x60 cm oil on linen
Skred 1 2017, 240x120 cm oil on linen
Skred 2 2017, 240x120 cm oil on linen
Slåtter 2017, 140x160 cm oil on linen
Spön 2017 , 220x185 cm oil on linen
Svavel 2017 70x70 cm oil on linen
Ur, 2017, 72x60 cm oil on linen
©️ 2024 Jenny Carlsson. All rights reserved.