works       monography      news      about

Världsrötter

Sölvesborgs Konsthall, 2024, duo with Kristoffer Grip


Utställningen har sin utgångspunkt i mötet med naturen. I förhållande till konsten, som spelplats för det praktiska erfarandet och föreställningar om världen. Träden, jorden och himlen hör till en cyklisk verklighet där säsonger alltid följer på varann. Minnen dröjer på platsen i jordlager, årsringar och vindbitna kronor. Denna cykliska rörelse lämnar rum för en annan syn på tid, för det ickelinjära och för det okända.
Dagen brister (Se himlen åter bli grå), triptyk, 470x220cm, olja på linneduk
Ursinnet, 220x190cm, olja på linneduk
Avståndets blå (Huaspjället), 140x180cm, olja på linneduk
Fränder (Gryning 2), 120x96cm, olja på linneduk
Vid skogens gräns 1, 32x25cm, akryl och oljepastell på pannå
Vid skogens gräns 4, 32x25cm, akryl och oljepastell på pannå
Vid skogens gräns 8, 32x25cm, akryl och oljepastell på pannå
Vid skogens gräns 2, 32x25cm, akryl och oljepastell på pannå
Ur väderdagboken 9, 31x23cm, arbete på papper
Ur väderdagboken 10, 31x23cm, arbete på papperUr väderdagboken 3, 36x26cm, arbete på papper
Ur väderdagboken 4, 36x26cm, arbete på papper

©️ 2024 Jenny Carlsson. All rights reserved.